Защо е нужен временен мениджър (Interim Manager)?


Иван Колев
12.06.2022Колкото по-голяма става една компания, с толкова повече проблеми се сблъсква:

 • оборотите и обемите се увеличават, но заедно с тях разходите растат по-бързо и печалбата се свива
 • интернет магазина прави все повече продажби, но наличностите в сайта не отговарят на тези в склада, пратките и парите се проследяват трудно
 • работата в склада се увеличава, а с нея и грешките
 • производството постоянно закъснява със сроковете, а и качеството се влошава
 • бизнесът има нужда от ERP, но няма подходящ човек в екипа, който да се заеме с тази задача.

Това са все казуси от реалния бизнес, които трябва да се решат, но за тях не остава време, защото ръководството и персоналът са заети с оперативни задачи.

Точно в този момент организацията има нужда от външна помощ и временният мениджър е едно добро решение.

Какво е временен мениджър?


Временният мениджър не е класически консултант. Обикновено има висока квалификация, опит и знания, събирани през годините. Той влиза в компанията и работи рамо до рамо с вас, докато не решите проблема. Това може да отнеме месеци, но също и една или две години. Когато работата е свършена, временният мениджър излиза от организацията, като я оставя с обучен персонал, който функционира на ново бизнес ниво.

Ние от Нов. Мениджмънт имаме повече от 25 години опит в създаване и управление на компании (Колев и Колев, Small Foot, Маус). Имаме опит в управлението на бизнес процеси в областта на търговията (физически магазини, интернет магазини, работа с клиенти на едро), складовото стопанство и производството. Внедрявали сме ERP (Enterprise Resource Planning) системи, като сме ги интегрирали с интернет магазин, платформи на куриери и платежни системи. Отчетността в компанията ни винаги е била на много високо ниво. Стремили сме се да бъдем ефективни в работата си, да получаваме продукти на най-добрата цена, с най-доброто качество. Знаем как да оптимизираме разходите, но също така и да мотивираме екипите ни да работят по-добре. Можем да водим преговори, да пишем проекти и да намираме финансиране.

Как работим


Идваме от реалния бизнес, затова сме съпричастни с вашите проблеми. Имаме опита и знанията, умеем да комуникираме с хората и да управляваме екипи. Стараем се да бъдем максимално прозрачни с целите и ценообразуването си.

Ето нашата услуга:

 1. Разговаряме с вас и определяме обхвата на проблема.

 2. Влизаме в компанията/отдела и правим диагностика. Това се случва чрез наблюдения, разговори с ръководството и служителите, запознаване с документация и софтуер. Полагаме максимални усилия да не нарушим нормалния ритъм на работа.

 3. Когато сме готови (обикновено от 3 до 5 дни), ние ви правим предложение, което включва:

   - Дефиниция на проблема
   - Предложение за решаването му
   - Етапи за изпълнение
   - Срокове
   - Цена

 4. След като приемете нашата оферта, ние ставаме временни членове на вашия екип. Оставаме с вас колкото е необходимо, докато не приключим успешно проекта.

 5. След това излизаме. Оставяме нова самостоятелно функционираща система, с обучени хора, ръководства за ползване на софтуер и работещи процеси. 

Защо да изберете временен мениджър, а не консултант?


Консултантът ще анализира проблема, ще ви даде рецепта за решаването му и ще си тръгне.

Имате ли време, ресурс и достатъчно мотивация, за да изпълните предписанието и да решите казуса? Имате ли хората, които са готови сами да се променят? Обикновено отговорът е “не”.

Временният мениджър идва от реалния бизнес и е доказал своите компетенции и умения. Той е квалифициран и няма нужда от обучение. Ангажирате го за определен период от време. За разлика от консултанта, той не само ще направи одит и ще предложи решение, но ще премине през целия процес на реализация. Заедно с вашия екип, той ще направи всичко необходимо, за да постигне целта –  ще помогне във внедряването на нов софтуер или технология, ще обучи персонала, ако се налага ще помогне в наемането на нови хора, ще промени бизнес процеси, ще помогне да се намалят разходи и да се постигне по-висока ефективност. Но най-важното, той няма да ви изостави, докато не решите задачата, защото е мотивиран това да се случи по най-бързия и качествен начин. Парите, които ще получи, са договорени да се платят при постигната цел, при решена задача, и не се изчисляват на база прекарани брой часове във вашата компания.

Ако имате нужда от нашата помощ, свържете се с нас на contact@nov.management. Ние ще направим безплатна диагностика на проблема и ще ви предложим решение. Ще се радваме да работим заедно.