Интервю с Иван Колев за изданието на Капитал “Кариери”


Основателят на "Колев и Колев" с нова услуга - временен мениджмънт при липса на време и хора
Иван Колев
С дългогодишния си управленски опит Колев ще решава бизнес казуси там, където организациите не намират време или нямат човешкия ресурс да го направят.

Когато една врата се затваря, друга се отваря. За да се отвори обаче е нужна човешка ръка. Иван Колев, основателят на емблематичните за България детски обувки “Колев и Колев”, разбира това и с дългогодишния си опит в компанията, от която наскоро се оттегли, той стартира нова услуга за временен мениджмънт “Нов мениджмънт”. Заедно с колегата му Галина Милушева няма да предлагат класическа консултантска услуга, защото “много консултанти никога не са били в реалния бизнес и не умеят да направят това, за което дават съвети”, а ще влизат вътре в компаниите, за да работят с екипите колкото е нужно, за да се решат проблемите. Малкият засега екип от професионалисти с над 25-годишен опит иска да решава бизнес казуси на място, без да се възпрепятства нормалният темп на работа в организациите. Колев и Милушева вярват в успеха на начинанието, защото са го усетили от първа ръка - преди над 5 години “Колев и Колев” работи рамо до рамо с германски специалист, за да стартира производството на детски ортопедични обувки. Днес те нямат алтернатива в България.

Имате дългогодишен опит в бизнес управлението. Основавате софийската компания за детски обувки "Колев и Колев” преди 26 години, а отскоро се оттеглихте от управлението й. Сега поехте ново начинание, заедно с Галина Милушева. Разкажете повече за идеята и екипа ви.

През годините начело на “Колев и Колев” натрупахме огромен опит в различни сфери – управление на производство, на магазини (в това число интернет), маркетинг, управление на проекти, социални дейности. Научихме се да анализираме и управляваме бизнес процеси. Скоро успешно подменихме изцяло управленския софтуер в дружеството.

От няколко години с Галина Милушева обсъждаме идеята, че можем да пренесем тези знания и умения и в други компании. Когато разговаряме с български предприемачи, ние виждаме, че те се сблъскват със същите проблеми, които вече сме решили. Много от българските дружества са се развивали успешно благодарение на ентусиазма на основателя им, заедно с развитието на пазара. Сега, достигнали своята зрялост, те имат нов вид проблеми – да управляват бизнеса си по ефективен начин, да решат проблема с липса на подготвени кадри, да намалят разходите си при непрекъснато увеличаване на цените на енергията, материалите и заплатите.

Много дружества в България работят за чужди марки (например в текстилния и обувния бранш) при малки маржове. Те искат да направят своя марка, да продават успешно под нея, но не знаят как. Ние сме го правили, гордеем се с нашата марка “Колев и Колев” и можем да ги научим как да изградят успешен бранд. Докато се занимавахме оперативно с управлението на “Колев и Колев”, нямахме възможност да отделим време, за да споделим своя опит с други компании. От скоро с Галина Милушева създадохме проекта "Нов.Мениджмънт". Двамата работим повече от 16 години в екип. Ние се допълваме много успешно в работата ни. Вярваме, че можем да бъдем полезни на много български компании при решаване на свои бизнес проблеми. Заедно споделяме идеята, че вече бизнесът е готов да се възползва от услугата „временен мениджмънт“.

С какво се различава вашата услуга “временен мениджмънт” от останалите консултантски услуги на пазара? Каква е разликата между консултант и временен мениджър?

През годините в “Колев и Колев” сме използвали постоянно консултанти по различни проекти – оптимизиране на складови дейности, подобряване на процеси в производството, внедряване на нови технологии, управление на магазини, маркетинг.

Те си вършеха чудесно работата – правеха анализ на проблема и ни даваха предложение за решаването му. След това си тръгваха. Ние трябваше да приложим на практика това, което те са ни препоръчали.

Тук се появяваше и нашият сериозен проблем - хората не са склонни лесно да приемат промени, всяко ново нещо ги плаши.

Ръководството трябва да прояви достатъчно постоянство и упоритост, за да се приложат новите идеи. Невинаги успявахме да доведем започналия проект до успешен край. В някои случаи изглеждаше, че сме се справили със задачата, но като минеше време и натиска от ръководството отслабнеше част от процесите се връщаха в старото им състояние.

В тези моменти си задавах въпросите: Могат ли консултантите да останат при нас и да работят с нас до пълното внедряване на идеята? Могат ли да обучат нашите служители как след това да продължат да работят по новия начин? Защо не го правят?

Много консултанти никога не са били в реалния бизнес и не умеят да направят това, за което дават съвети. Правенето на стратегия отнема по-малко време от внедряването ѝ. Часовете труд за консултиране са по-скъпо платени от тези за внедряване.

Услугата „временен мениджмънт“ съществува отдавна, но в България не е добила популярност. Временният мениджър е човек от реалния бизнес, с много опит и знания. Неговата роля е да влезе в компанията с ясна задача – да анализира проблема, да предложи решение, след това да започне да работи заедно с постоянните служители на организацията и да изпълнят плана заедно. Накрая да излезе от дружеството, но да остави самостоятелно функционираща система, с обучени хора, ръководства за ползване на софтуер и работещи процеси.

В “Колев и Колев” сме ползвали такива специалисти, които сме привличали по международни програми. Когато стартирахме производството на ортопедични обувки си дадохме сметка, че не разбираме от анатомията на детското краче, не знаехме как да променяме обувките, така че да се решават различни ортопедични проблеми. Наивно си мислехме, че ортопедите ще дават предписание как да са изпълнени обувките. Но те не го правеха, пишеха диагноза с презумпцията, че ние обущарите си знаем. Поканихме германски експерт и той работи с нас повече от месец. Когато си тръгна, ние имахме обучени специалисти, които знаеха как да четат диагнозите, какви материали да използват, как да модифицират обувките, за да решат даден проблем. Променихме процесите при вземане на индивидуални мерки и в самото производство на ортопедични обувки. Вече повече от 5 години този бизнес е един от стълбовете на “Колев и Колев”. Имаме постоянни клиенти, за които няма алтернатива в България.

Защо вярвате, че бизнесът у нас има нужда от подобен тип услуга? Имате такива наблюдения, споделяли са с вас, или?

Ние постоянно водим разговори с колеги, анализираме отчети, проучваме различни дружества. Това, което наблюдаваме, е, че повечето български фирми, достигнали степен на зрялост, имат нужда от помощ, за да решат бизнес проблемите си. По-скоро въпросът не е  дали те имат нужда от подобен тип услуга, а дали са готови да приемат нашата протегната ръка. В забързаното си ежедневие и решаване на оперативните задачи, ръководството на компаниите няма времето да се заеме с промяна на организацията. Бих казал, че дори се страхуват да го направят. Много пъти става въпрос за елементарни въведения, които биха помогнали да се постигнат много добри резултати. Например, на няколко пъти попаднахме на складове, които обработват цялата информация ръчно, дори нямат въведена отчетност чрез баркодове - става въпрос за дружества, които правят милиони оборот.

Голямото предизвикателство е да убедим ръководството, че ще им помогнем без да пречим на ежедневната работа, и те се нуждаят от нас, не защото не биха се справили и сами, но защото нямат времето и човешкия ресурс да го направят.

Какво ще получи една компания, когато избере вашата услуга? Кои са първите стъпки, които предприемате и как стигате до крайната цел?

Ето как работим. Първо, разговаряме с ръководството на компанията и набелязваме проблемите, които трябва да решим. След това правим диагностика за няколко дни – влизаме в отдела, наблюдаваме, разговаряме с хората, като се стремим да не прекъсваме нормалната им работа. След това правим предложение за решаване на проблема, което включва план за действие, срок, цена. При одобрение влизаме и започваме да работим заедно с екипа на отдела. Работим в компанията колкото е необходимо, докато не решим проблема. След това излизаме. Оставяме нова самостоятелно функционираща система, с обучени хора, ръководства за ползване на софтуер и работещи процеси.

В настоящата си роля можете да споделите ценен опит с бизнеса. В блога ви например разказвате за опита си по внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) система в “Колев и Колев”. Как се избира и лесно ли е внедряването й в организациите?

Преди в дружествата се ползваше основно счетоводен софтуер и такъв за управление на складове и магазини. Днес много компании разбраха, че имат нужда от софтуер за управление на бизнеса. В една ERP система са интегрирани и работят заедно търговски, складов, производствен, клиентски и счетоводен модул. Информацията се въвежда там, където възниква, и в момента, в който възниква. Ако някой не е регистрирал информацията навреме, следващите не могат да продължат да работят. Функциите на счетоводството се свеждат до контролни - проверява дали всеки отдел е въвел коректно документите. Предимствата от използване на ERP система са огромни – компанията разполага постоянно с навременна и точна информация, може веднага да прави всякакви анализи и справки, да управлява бизнеса си информирано.

Въвеждането на ERP софтуер е тежка и отговорна задача. Организацията трябва да се подготви за нея. Обикновено вътре няма човек, който да може да се посвети на тази задача, и тя се възлага на служител, който има и друга работа. Много ръководители погрешно смятат, че фирмата, която ще им продаде и внедри софтуера, ще свърши всичко в компанията вместо тях. Търговците на софтуер не познават бизнеса, не бива да се месят в организацията на процесите, те могат само да споделят добри практики, които са научили от други компании.

Въвеждането на нов софтуер е свързан с голям отпор на служителите, които са свикнали да работят по старому и не желаят да се променят. Преди да се започне внедряването, трябва да се огледат всички бизнес процеси и  да се променят тези, които не са ефективни. Няма по-голяма грешка от автоматизиране на неефективни процеси.

В много случаи, преди внедряване на ERP системата, различните софтуери използват информация, структурирана по различен начин. За внедряването трябва да се направи единна номенклатура. Много от фирмите започнаха да продават чрез интернет магазин, който трябва да „си говори“ с ERP софтуера. Обемът от работа, който трябва да се свърши преди започване на внедряването, е огромен. Изборът на правилен софтуер също е важен. След като се закупи ERP система, тя ще се ползва много години и ще бъде основния инструмент за вземане на управленски решения. Системата трябва да отговаря на нуждите сега, но да може да се развива заедно с компанията.

“Нов.Мениджмънт” е съвсем нова услуга. Къде се намирате в момента - имате ли вече клиенти и какви са плановете ви развитие?

Ние стартирахме през май тази година. Вече имаме двама клиенти, които ни се довериха за малки проекти, свързани с промени в производствените им процеси. Помагаме им да въведат нови технологии в техните производства (осигуряване на финансиране, закупуване и инсталиране на оборудване, интегрирането му в производствената линия).

Когато влезем в една компания, ние се стремим бързо да свършим поставената задача - да анализираме проблема, да направим план, да обучим персонала да работи по нов начин. Това е не само много полезно за самата организация, но ни помага и да се концентрираме върху важните неща. При увеличение на броя клиенти, ще привлечем още специалисти към нашия екип. Даваме си сметка, че не можем да поемем няколко големи проекта едновременно, без да имаме необходимия капацитет.

Можете ли да назовете основните проблеми, с които мениджмънтът в българските компании се сблъсква най-често и най-трудно намира решения? Улесни или затрудни пандемията и новите модели на работата начинът, по който оперира бизнесът?

Разходите на компаниите се увеличиха рязко. През последните пет-шест години преди пандемията ние живеехме в една доста комфортна бизнес среда. Нямаше инфлация и разходите растяха бавно. Заплатите бяха сравнително ниски (най-ниските в ЕС), цената на енергията също. Сега дори не може да се направи точна калкулация на себестойността на произвежданата в България продукция. Цените всеки ден растат и колегите не знаят какви числа да заложат когато изготвят оферти. Липсва квалифицирана работна ръка, особено за производствени компании. Отдавна не е модерно да се работи в там.

През последните години рязко се промени поведението на потребителите. Интернет магазините “избухнаха”, доставката по домовете стана нещо обичайно. Това подложи на изпитание управлението на складовите наличности, финансовата отчетност на компаниите, занимаващи се с интернет търговия, появиха се сериозни проблеми при доставките на стоки (недостатъчен капацитет на куриерските служби).

Решение за всеки един от горните проблеми може да се търси вътре в компанията чрез промяна на бизнес процесите и повишаване на тяхната ефективност. Това може да доведе до по-ниска себестойност на произведената продукция, по-малко разходи при складовите операции, по-бързо обслужване на интернет търговията и нужда от по-малко работна ръка.

*Интервюто взе Светлана Митрова

Ако имате нужда от нашата помощ, свържете се с нас на contact@nov.management. Ще се радваме да работим заедно.